ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Samebikeelcykel.com teamet. På hela webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till Samebikeelcykel.com -teamet denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar din acceptans Av alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något från oss deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer Referenser här och/eller tillgängligt av Hyperlink. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsningar som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och/ eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa villkor noggrant innan du får åtkomst till eller använder vår webbplats/applikation. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal, kanske du inte får åtkomst till webbplatsen/applikationen eller använder några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsat till dessa villkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av villkoren. Du kan granska den senaste versionen av villkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats/ansökan. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen/applikationen efter publicering av eventuella ändringar utgör acceptans av dessa förändringar.

Avsnitt 1 – Villkor online -butik

Genom att gå med på dessa villkor får du inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller, i användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Ett överträdelse eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Avsnitt 2 – Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterad och involvera (a) sändningar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav i anslutningsnätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen/applikationen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att påverka eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Avsnitt 3 – Noggrannhet, fullständighet och aktualitet av information

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller mer snabba informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats är på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Avsnitt 4 – Ändringar av tjänsten och priserna

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten när som helst för att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

Avsnitt 5 – Produkter eller tjänster (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen/applikationen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vikan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för alla produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

Avsnitt 6 – Noggrannhet för fakturering och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta mängder som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturering och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring till eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post- och/eller faktureringsadress/telefonnummer som anges vid den tid som beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår enda dom verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla nuvarande, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e -postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer information, granska vår returpolicy.

Avsnitt 7 – Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input.
Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som är” och ”som tillgängligt” utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi har inget ansvar som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt efter din egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantör.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen/applikationen (inklusive släpp av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa villkor.

Avsnitt 8-Tredjepartslänkar

Viss innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för tredjepartsmaterial eller webbplatser, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med några tredjepartswebbplatser. Granska noggrant tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, påståenden, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

Avsnitt 9 – Användarkommentarer, feedback och andra inlägg

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsposter) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e -post, via post eller på annat sätt (Sammantaget, “kommentarer”), du samtycker till att vi när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla medier alla kommentarer som du vidarebefordrar oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagliga, kränkande, hotande, skadliga, ärekränkande, pornografiska, obscena eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts intellektuella egendom eller dessa villkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon rätt till tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller på annat sätt olagliga, kränkande eller obscen material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats/applikation. Du får inte använda en falsk e-postadress, pretslutar att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för några kommentarer som du har lagt ut eller någon tredje part.

Avsnitt 10 – Personlig information

Din inlämning av personlig information genom butiken styrs av vår integritetspolicy.

Avsnitt 11 – Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller underlåtenheter som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats/ansökan är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din ordning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats/ansökan, inklusive utan begränsning, prisinformation, utom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats/applikation, bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats/applikation har ändrats eller uppdaterats.

Avsnitt 12 – förbjudna användningar

Förutom andra förbud som anges i villkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att begära andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella eller Storbritanniens förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtalas, förtalas, avskräcka, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats/applikation, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) till skräppost, phish, farma, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för alla obscen eller omoraliska syften; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats/applikation, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats/ansökan för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Avsnitt 13 – ansvarsfriskrivning av garantier; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obestämda perioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (utom som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls “som är” och “som tillgängligt” för ditt bruk, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryck eller uttryck Implicerad, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
I inget fall ska vi, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekt, tillfällig, straffande, special eller special eller special eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig det är baserat i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din Användning av någon av tjänsten eller några produkter som skaffas med tjänsten, eller för något annat krav som är relaterat till på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsad till, några fel eller utelämnanden i något innehåll, eller något Förlust eller skador av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har lagts ut, överförts eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de rekommenderas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

Avsnitt 14 -SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla ofarligt oss och våra förälder, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla fordringar eller efterfrågan, inklusive rimliga Advokaternas avgifter, gjorda av någon tredje part på grund av eller uppstår genom ditt brott mot dessa villkor eller de dokument de innehåller genom referens, eller din brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

Avsnitt 15 – Severability

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor fastställs vara olagliga, ogiltiga eller oinverkbara, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar till fullo tillåten enligt tillämplig lag, och den oföränderliga delen ska anses avbrytas från dessa villkor och i den största utsträckning Villkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

Avsnitt 16 – Uppsägning

Parternas skyldigheter och skulder som uppstått före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa villkor är effektiva såvida inte och tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du upphör med att använda vår webbplats.
Om du i vår enda dom misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, för att följa någon mandat eller tillhandahållande av dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som kommer upp till och inkluderande datum för uppsägning; och/eller följaktligen kan förneka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

Avsnitt 17 – Hela avtalet

Vi av oss att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett undantag från en sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa villkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag , oavsett om det är muntligt eller skrivet, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av villkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas mot utarbetande part.

Avsnitt 18 – Regeringslag

Dessa villkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med HK: s lagar.

Avsnitt 19 – Ändringar i villkoren

Du kan granska den senaste versionen av villkoren när som helst på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats/applikation. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats/applikation regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats/applikation eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa villkor utgör acceptans av dessa ändringar.