Alla SAMEBIKE omfattas av vår tillverkares 1-åriga all-inclusive-garanti för den ursprungliga ägaren mot alla tillverkningsfel. (Alla gratis tillbehör täcks inte av garantitjänst)

1-årsgarantin skulle startas sedan intialägaren har fått den.

Ersättningsförfarande:

SAMEBIKE kommer att ersätta all komponent som anses vara defekt eller skadad (inklusive skador som uppstått under transporten) utan användarfel.

1: Krav

Alla anspråk på denna garanti måste göras via SAMEBIKE. och skickas till service@SAMEBIKEelcykel.com. Bevis på köp och foton eller videor från den skadade produkten krävs med någon garantiförfrågan. Innan du gör ett garantianspråk föreslår vi att du först kontaktar oss eftersom det kan finnas en enkel lösning för ditt problem. Giltiga garantikrav kommer att behandlas via SAMEBIKE inom ett år efter det första köpet.

SAMEBIKE kommer inte att ersätta någon del utan att först se foton eller video av den skadade produkten. Kunden måste ge oss bevis via e -post.

2: Skador på skador

I sällsynta fall kan den mottagna artikeln skadas under transport. Om fraktskador inträffar, vänligen kontakta service@SAMEBIKEelcykel.com och ge oss foto- eller videofynd.

Alla gratis tillbehör kommer inte att delta i ersättningen eller kompensationen om de orsakar repor under transport.

Meddelande: Vi accepterar inte fordringar av fraktskador senare än 7 dagar från mottagandet av produkter.

Ram

SAMEBIKE Electric Bike Frames täcks av en ersättningsgaranti under 1 år.

Denna garanti innehåller endast en ersättningsram. Arbetsavgifter för övergångsdelar till ersättningsram ingår inte. Byte av arbetskraft måste utföras av en auktoriserad SAMEBIKE

SAMEBIKE förbehåller sig rätten att använda repor och tandlager när du byter ut en ram under denna garanti. Ramstilar och/eller färger som inte finns i lager kan ersättas med en kompatibel stil och/eller färg efter samma sak

Ramfrågor som utesluts från denna garanti inkluderar men är inte begränsade till:

Korrosion
Måla blekning, repor, slagmärken
Slagskada
Icke reversibel modifiering (borrning/svetsning)
Kedjevaktfäste till ramen om tillämpligt

Batterier
SAMEBIKE -batterier täcks av en 1 -årig proraterad garanti.

Under ett års service – ett defekt batteri kommer att repareras eller bytas ut utan kostnad för kunden. Garantitiden för ett reparerat eller ersatt batteri förblir oförändrat baserat på originalköpsdatum.
Efter de första 1 åren av tjänsten – kommer en prorerad kredit, baserad på månader av service, att tillämpas för att köpa ett nytt batteri. Batterier som köpts till pro-rankad kostnad kommer att ha en ny 1 års garanti baserat på det pro-rankade inköpsdatumet.

Inga kontanter återbetalas.

Batterier kan utvärderas och endast funnits defekt av SAMEBIKE.

Denna begränsade garanti täcker inte:

 1. Defekter eller skador till följd av olycka, missbruk, missbruk, onormal användning (inklusive men inte begränsat till stuntridning, racing eller andra liknande aktiviteter som inte är förenliga med den avsedda användningen av produkterna), felaktig lagring, onormal exponering för vätska, kemikalier, fukt, slipmedel, sand eller smuts, försummelse eller onormal fysisk, elektrisk eller elektromekanisk stress;
 2. repor, bucklor och kosmetisk skada, såvida inte orsakas av SAMEBIKE;
 3. Produkt som har serienumret eller streckkoden tas bort, avföll, skadas, förändras eller görs oläslig;
 4. Vanligt slitage;
 5. Defekter eller skador på produkterna orsakade av användning av tillbehör, produkter eller tillhörande/perifer utrustning som inte är möblerad eller godkänd av SAMEBIKE med produkterna;
 6. Defekter eller skador orsakade av montering, testning, drift, underhåll, installation, service, reparation eller justering på ett sätt som varierar från monteringsinstruktioner och ägarmanual;
 7. Defekter eller skador till följd av yttre orsaker som kollision, eld, översvämningar, vindstorm, blixt, jordbävning, exponering för väderförhållanden, stöld, blåst säkring eller felaktig användning av någon elektrisk källa;
  8.1 Dessutom, med avseende på batteriet, täcker denna begränsade garanti inte defekter eller skador;
  8.2 orsakad av laddning av en batteriladdare som inte är avsedd eller lämplig för användning med batteriet eller felaktig användning av en batteriladdare;
  8.3 När någon av tätningarna på batteriet är trasiga eller visar bevis på manipulering;
  8.4 Om batteriet har använts i andra utrustning än cykeln för vilken det anges;
  8.5 Motsvarande problem på batteri och e-cykel täcks inte av garantin efter att ha använt ett batteri som inte är specifikt för din e-cykelmodell. Vi rekommenderar inte att du använder ett batteri med andra märken på SAMEBIKE e-cykel, även om utgångsspänningen för den andras batteri också kan vara 48V, batteriskyddssystemet kanske inte är detsamma, det kan finnas inkompatibla situationer som leder till skador på Våra motorer och dispalys.

Delar och komponenter

Original SAMEBIKE -delar och komponenter täcks av en 1 år. (När alla reservdelar för garanti skickas till kunden måste kunden bära frakten.)
Denna begränsade garanti täcker inte:

1.ordinärt slitage inte resultatet av defekter i utförande eller material. Slitage kan bedömas av SAMEBIKE. Delar som inte vanligtvis täcks inkluderar men är inte begränsade till:

1.1 Bromsbelägg
1.2 Rotorer
1.3 ekrar
1.4 Däck/rör
1.5 kedjor
1.6 Kedjeringar
1,7 kassetter
1,8 vevsats
1,9 delar komprometterade på grund av korrosion på grund av elementen (fukt, värme osv.).
1.10 Skador eller försämring av ytan, utseende eller estetik hos produkten.
1.11 ram, gafflar, styr, sittstolpe, sadel, bromsar, lampor, vevuppsättning, pedaler, fälgar, hjulnav, fritthjul, kassett, derailleur, växel, motor, gasreglage, styrenhet, LCD -skärm, kickstand, reflektorer och och och reflektorer och Hårdvara , garanti inom en vecka efter att ha fått varorna. Delar skadade under användning efter sju dagar måste debiteras.

 1. Arbetskostnader för delvis ersättning eller byte.
 2. Defekter eller skador till följd av olycka, missbruk, missbruk, onormal användning (inklusive men inte begränsat till stuntridning, racing eller andra liknande aktiviteter som inte är förenliga med den avsedda användningen av produkterna), felaktig lagring, onormal exponering för vätska, kemikalier, Fukt, slipmedel, sand eller smuts, försummelse eller onormal fysisk, elektrisk eller elektromekanisk stress.
 3. Skrapor, bucklor och kosmetiska skador orsakade inte av SAMEBIKE.
 4. Produkt som har serienumret eller streckkoden tas bort, avföll, skadas, förändras eller görs oläslig.
 5. Defekter eller skador på produkterna orsakade av användning av tillbehör, produkter eller tillhörande/perifer utrustning som inte är möblerad eller godkänd av SAMEBIKE med produkterna.
 6. Defekter eller skador orsakade av felaktig montering, testning, drift, underhåll, installation, service, reparation eller justering på ett sätt som varierar från monteringsinstruktioner och ägarmanual.
 7. Defekter eller skador till följd av yttre orsaker, såsom kollision, eld, översvämning, vindstorm, blixt, jordbävning, exponering för väderförhållanden, stöld, blåst säkring eller felaktig användning av någon elektrisk källa.

Hur man gör ett garantianspråk

Om du tror att din SAMEBIKE har ett garantiproblem, vänligen kontakta vårt kundsupportteam för instruktioner om hur du ska gå vidare: service@SAMEBIKEelcykel.com